วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (วพม.) เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวของกองทัพ

วันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  16  มิถุนายน  ของทุกปี

 

 

อาคาร

อาคารและสถานที่ ภายใน วพม.