- ชมรมกีฬา

- ชมรมคนรักวัง

- ชมรมคอมพิวเตอร์

- ชมรมดนตรีไทย

- ชมรมดนตรีสากล

- ชมรมถ่ายภาพ

- ชมรมพุทธศาสน์

- ชมรมยิงปืน

- ชมรมวรสารและประชาสัมพันธ์

- ชมรมวิชาการ

- ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

- ชมรมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

- ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ