ชมรมคนรักวัง

นพท.พรปวีณ์ ศิริเจริญไทย

ประธานชมรมคนรักวัง
 

กิจกรรมของชมรม

-  งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร

-  ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร

-  อื่นๆ