ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนแพทย์ทหาร

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารเรียนรู้ถึงการเสียสละ ต่อตนเองและผู้อื่น

 

       ชาววังพญาไทร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว