ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,071 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,765 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 210,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 74,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 226,901.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย 2 โครงการ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 261,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถุงน้ำข้อเข่าในหุ่นฝึกการเจาะระบายน้ำ ข้อเข่า 1 รายการ เป็นเงิน 14,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 64,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตำราทางการแพทย์ จำนวน 26 รายการ รวมเป็นเงิน 106,610 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ตำราคู่มือปฏิบัติการ 1 รายการ 72,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 189,775 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พ. (หุ่นฝึกหัดทางการแพทย์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,080 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบเปรียบเทียบความไว และประสิทธิภาพการคัดแยกไข่พยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของเครื่องเขย่าอุจจาระอัตโนมัติกับ การเขย่าแบบมาตราฐาน และ โครงการวิจัยเรื่อง วิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 230,425 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 98,270 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,338 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ยี่ห้อ KYOWA รุ่น MEDILUX จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 99,995 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความผิดปกติของยีน ER ยีน PR ยีน HER2 และยีน MKI67 ในดีเอ็นเอที่ถูกปล่อยอย่างอิสระจากเซลล์ในร่างกายสู่กระแส โลหิตระหว่างผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกับสตรีสุขภาพดี จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 456,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. การวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพต้านพิษระบบประสาทของเซรุ่มเฉพาะชนิดต่อพิษงูทับสมิงคลาในกล้ามเนื้อคอลูกไก่ (โครงการต่อเนื่องปี 2) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 26,429 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง พลวัตรของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับนอกพื้นที่การติดเชื้อประจำชุมชน ชนบท ภาคกลางประเทศไทย จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 120,170 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. การวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพต้านพิษระบบประสาทของเซรุ่มเฉพาะชนิดต่อพิษงูทับสมิงคลาในกล้ามเนื้อคอลูกไก่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 38,520 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการเรื่องการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไซโลสแอลฟา-ดี-กลูโคไซด์ด้วยเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติก จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 299,992 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการของโครงการวิจัย จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 461,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง อุบัติการณ์การติดเชื้อลิชมาเนีย (Leishmaniasis) ในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) ในพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อในประเทศไทย ระยะที่ 2 จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 265,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวร สาย พ. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 50,140 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ของเครื่องเป่าลมร้อนเปรียบเทียบระหว่างบริเวณส่วนบนกับส่วนล่างของร่างกายผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดช่องท้อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการของโครงการวิจัย จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 438,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องความไวของยาอนุพันธ์ 8-aminoquinolines และยาอนุพันธุ์ artemisinin ต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารัมระยะมีเพศในเชื้อที่ทำให้ดื้อยาในหลอดทดลอง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 269,165 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเคมีสาร สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 85,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการการศึกษานำร่องโครงการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม (Soft cadaver) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 397,500 บาท

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจห้องปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่องชมรมอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการและผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 190,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 255,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจทางห้องปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น เปรียบเทียบในผู้ป่วยโรคต้อหินมุมเปิดปฐมภูมิ, ผู้ป่วยโรคต้อมุมเปิดที่มีความดันตาปกติ และผู้ป่วยโรคตาชนิดอื่น ๆที่ไม่ใช่ต้อหินในชาวไทย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 91,000.12 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 130,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจทางห้องปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะบกพร่องเอนไซม์เบต้ากลูโคซีรีโบรสิเดสหรือเอนไซม์แอซิดซัลฟิงโกมัยอีลินเนสในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,910 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ใช้ในกิจกรรมโครงการวิจัย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 135,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 49,969 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องส่องตรวจกล่องเสียงชนิดไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 480,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,075 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนงานบริการทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 63,625 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนงานบริการทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดผ่าตัดชาย(เสื้อ-กางเกง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 340,088.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 48,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565 ถึง 2570 จำนวน 100 เล่ม เป็นเงิน 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือแผนปฏิบัติการราชการ วพม.ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 100 เล่ม รวมเป็นเงิน 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จำนวน 100 เล่ม เป็นเงิน 49,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือมหกรรมคุณภาพการศึกษา จำนวน 100 เล่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 101,985 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 40,201 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 160,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 490,000  บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 58,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป. ถาวร สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ผ้ารัดแขนสำหรับวัดความดันโลหิตจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบ สป. ถาวร สาย พ. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 12,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 90,978.75 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 60,116 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน  8 รายการ เป็น 91,160 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 120,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 85,000 บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหุ่นฝึกการเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 73,327.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 89,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั่นแห้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 400,180 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สายพ. จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 45,261 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะรการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 234,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 150,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 99,635 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษา สป. สาย พ. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1เครื่อง เป็นเงิน 74,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเชื้อชนิดเคลื่อนที่ได้ ยี่ห้อ TOMY รุ่น SS 320 หมายเลขเครื่อง 807901 จำนวน 1เครื่อง เป็นเงิน 26,215 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จำนวน 225 กล่อง เป็นเงิน 292,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 105,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อด้วยระบบกรองอากาศ จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 10,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการฤทธิ์ของสารสกัดผักแขยงต่อกรเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 130,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาแอนติบอดีต่อคอมพลีเมนต์ C4d จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,919.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 16,832.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องปั่นสารละลายปริมาณน้อย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 132,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องสาธิตกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 64,200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดไขมันในเลือดจากปลายนิ้ว จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 77,040.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 115,400.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาการกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนชนิดปฐมภูมิในเด็กด้วยวิธีตรวจ Whole Exome Sequencing (WES) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 128,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาเชื้อด้วยตัวเอง (ชุดตรวจ ATK) จำนวน 8,000 ชุด เป็นเงิน 260,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 73,315.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 352,300.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัยเรื่อง การสำรองข้อมูลพื้นฐานประชากรและความชุกของปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพในชุมชนชนบท จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 285,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การสืบค้นการแสดงออกยีนส์ที่ผิดปกติของมะเร็งระยะแพร่กระจายสู่สมองเปรียบเทียบกับมะเร็งชนิดปฐมภูมิระยะก่อนแพร่กระจาย จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 306,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ระดับธาตุสังกะสีในเลือดผู้ป่วยชายไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 260,210.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 42,479.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 19,260.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง ผลการยับยั้งแบคทีเรียและเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของเฮสเพอร์ดินไกลโคไซด์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 299,992.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. สนับสนุนโครงการวิจัยฯ (2 โครงการ) จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 338,140.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของกล้ามเนื้อหัวใจ ไต ตับ และกล้ามเนื้อลายหลังจากรับพิษจากงูกะปะ งูแก้วหางแดงและ งูจงอางในหนูขาว จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,900.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 24,600.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาเชื้อด้วยตัวเอง (ชุดตรวจ ATK) จำนวน 7,600 ชุด เป็นเงิน 494,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก จำนวน 5 ชุด รวมเป็นเงิน 210,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษา สป.สาย พ. (ชุดจำลองกายวิภาคเสมือนจริง แบบ 3 มิติ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 210,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Access Medicine เป็นเงิน 195,440.85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 99,510.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ ชนิดสามกระบอกตา OLYMPUS BX50F-3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 54,570 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับอวัยวะขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 63,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 81,073.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 247,660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสื่อการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาในระบบประสาทอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและบริการตรวจอุจจาระเพื่อควบคุมและป้องกันโรคปรสิตในลำไส้สำหรับ ร้อยพล สร.รพ.รร.6 จำนวน12 รายการ เป็นเงิน 35,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องสแกนภาพสไลด์กระจกแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 66,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Haematocrit Centrifuge จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 10,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,919.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง