วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การคัดเลือกฯเข้าศึกษาหลักสูตร พ.บ. ปีการศึกษา 2567

ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กำหนดสอบคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดนดำเนินการตามการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) รอบที่ 3 (Admission) ดังนี้

  1. ประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย เพศชาช มีสถานภาพเป็น นักเรียนแพทย์ทหาร
  2. ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 90 นาย เพศชาย 45 นาย เพศหญิง 45 นาย มีสถานภาพเป็น นักศึกษาแพทย์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและกำหนดการได้จากเอกสารแนบ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567