วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Song of PCM
บทเพลงแห่งนักเรียนแพทย์ทหาร...

บทเพลง วพม.

สายสัมพันธ์

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

มาร์ชนักเรียนแพทย์ทหาร

แดนอำไพ

น้ำใจ นพท.

ถิ่นเขียว

มาร์ช วพม.

เมฆน้อย

อินทนิล

อินทนิลบานแล้ว

น้องใหม่

เขียวเหลือง

รำวง วพม.

ไม่ลืม วพม.