วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข่าวสารและกิจกรรม

รับตรง 66 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข่าวรับสมัครงาน

กิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้้นเปลือง เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 380,415 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ สนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกศึกษาและปฏิบัติงานภายในห้องตรวจโรคทางสูตินรีเวชกรรม เป็นเงิน 35,000 บาท