วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข่าวสารและกิจกรรม

รับตรง 66 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข่าวรับสมัครงาน

กิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ สนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกศึกษาและปฏิบัติงานภายในห้องตรวจโรคทางสูตินรีเวชกรรม เป็นเงิน 35,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สาย พธ. โครงการการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (กฝร.พตท.) ประจำปีงบประมาณ 2567เพื่อเพิ่มศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. จำนวน4 รายการ เป็นเงิน 124,800 บาท