วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข่าวสารและกิจกรรม

รับตรง 66 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข่าวรับสมัครงาน

กิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างทำเว็บไซต์โครงการหน่วยบริหารฐานข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 467,718 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของ วพม. จำนวน 54 รายการ เป็นเงิน 497,790 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างเหมาบริการสแกนข้อมูลอ่านข้อมูลและบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 2 งาน เป็นเงิน 178,500 บาทประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)