วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การประชุมวิชาการ ENDOCRINE PMK 2023

ด้วยกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การประชุมวิชาการ ENDOCRINE PMK 2023 ในระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. 66 ในรูปแบบออนไลน์ สามารถรับชมย้อนหลังได้ 3 เดือนหลังจากจบงานสัมมนา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน QR Code หรือจากลิงค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Endocrine PMK 2023 (google.com)