วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Life at PCM
ชีวิตนักเรียนแพทย์ทหาร...
ที่ไม่ได้มีแค่ตำราแพทย์ และการฝึกทหาร
Life at PCM
ชีวิตนักเรียนแพทย์ทหาร...
ที่ไม่ได้มีแค่ตำราแพทย์ และการฝึกทหาร

รีวิวชีวิตนักศึกษาในรั้ว PCM

ได้ชาเล้นจ์ตัวเองในทุก ๆ ด้าน สนุก มันส์ เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ทุกภาคการศึกษา

“นพท./นศพ. สมาร์ท”

ได้ชาเล้นจ์ตัวเองในทุก ๆ ด้าน สนุก มันส์ เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ทุกภาคการศึกษา

“นพท./นศพ. จอลลี่”

ได้ชาเล้นจ์ตัวเองในทุก ๆ ด้าน สนุก มันส์ เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ทุกภาคการศึกษา

“นพท./นศพ. สมาร์ท”

  6 เครื่องแบบนักเรียนแพทย์ทหาร

  ชุดวอร์ด

  ใส่เมื่อปฏิบัติงานบนโรงพยาบาล

  เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว

  การเยี่ยมคำนับทางการ
  การรายงานตนเอง
  งานพิธีที่เป็นเกียรติ เช่น งานประดับยศ งานพิธีรับประกาศนียบัตร
  งานประชุมทางการนอกสถานที่

  เครื่องแบบปกติกากีคอพับ หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว

  แต่งในวันลากลับบ้าน
  แต่งเพื่อไปเรียนในวันศุกร์

  เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้น หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว

  แต่งเพื่อไปเรียนในวัน จันทร์ ถึง พฤหัส
  เมื่อออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

  เครื่องแบบฝึก

  เมื่อทำการฝึกวิชาทหาร

  เครื่องแบบปกติขาว หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

  งานพระราชพิธี หรือ รัฐพิธีตามหมายกำหนด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางราชการ งานพระราชทานเพลิงศพ งานพิธีหรืองานเลี้ยงรับรองเกียรติ เช่น งานฉลองกระบี่

  ชีวิตในรั้ววพม.

  ชมรม
  ชมรม
  การเป็นนักเรียนแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจรรยาบัณและจริยาธรรมทางการแพทย์ สิ่งที่เรามีอีกอย่างคือของเข้มแข็ม มุ่งมั่น อดทนอย่างเช่นทหารคนนึงที่มีจิตใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  อ่านต่อ
  หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
  หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
  อ่านต่อ
  พระราชวังพญาไท
  พระราชวังพญาไท
  ย้อนกลับไปประมาณ ๑๐๐ ปี ถนนราชวิถีเป็นเพียงถนนสายสั้นๆ เริ่มต้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาสุดที่ด้านหลังพระราชวังสวนดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนซางฮี้ (ปัจจุบัน มักเรียกว่า ซังฮี้) อันเป็นคำมงคลของจีน มีความหมายว่า “ยินดีอย่างยิ่ง” ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า ถนนราชวิถี
  อ่านต่อ