วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ติดต่อเรา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่ตั้ง:

317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

02-354-7826

โทรสาร :

02-354-7748

E-mail :

LINE ID :

@prpcm

Facebook :

https://www.facebook.com/PrPCMChannel