วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA)

AMrDA การอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง หรือ Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA)” เป็นการอบรมต่อเนื่องจากการปูพื้นฐานในหัวข้อPPMR เนื้อหาจะลึกมากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น เรียนทฤษฎีไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง ระยะเวลาการอบรม 5 วัน หัวข้อในการอบรมมีดังนี้
Multivariate  Analysis
Bias, Confounding Factors & Effect Modification
Survival Analysis
Introduction to Propensity Scores
Diagnostic and Screening Tests, ROC, ICC and Kappa  
Longitudinal Data Analysis
Generalized Estimating Equation (GEE)
Generalized Linear Model (GLM)