วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง สำนักงานจำนวน 13 รายการ [วงเงิน 39,105 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 39,105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)