วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง สำนักงานจำนวน 5 รายการ [วงเงิน 10,000 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)