วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อน้ำยาแอนติบอดีต่อคอมพลีเมนต์ C4d จำนวน 1 รายการ [วงเงิน 35,919.90 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอนติบอดีต่อคอมพลีเมนต์ C4d จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,919.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)