วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ [วงเงิน 89,880 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 89,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)