วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.เครื่องแต่งกาย สาย พธ. โครงการ กฝร.พตท. จำนวน 6 รายการ [วงเงิน 243,880 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.เครื่องแต่งกาย สาย พธ. โครงการ กฝร.พตท. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 243,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)