วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ [วงเงิน 247,660 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 247,660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)