วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ ซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก จำนวน 1 รายการ [วงเงิน 243,880 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,080 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)