วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ [วงเงิน 84,176.90 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 84,176.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)