วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง โครงการอบรม BLS 6 รายการ [วงเงิน 14,332 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง โครงการอบรม BLS จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 14,332 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)