วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง โครงการอบรมอาชีพเสริมฯ จำนวน 6 รายการ [วงเงิน 8,310 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ โครงการอบรมอาชีพเสริมฯ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 8,310 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)