วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รับสมัครคัดเลือก นพท. รุ่นที่ 49 (ทุน ทบ.)

วพม. กำหนดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเตรียมแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เพศชาย เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร (ทุนกองทัพบก) รุ่นที่ 49 จำนวน 20 นาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ