วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างทำหุ่นจำลองการทำหัตถการฉีดยาระงับปวดด้านหลังลูกตา จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท

จ้างทำหุ่นจำลองการทำหัตถการฉีดยาระงับปวดด้านหลังลูกตา จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)