วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อสนับสนุนงานซ่อมสิ่งก่อสร้างและสาธรณูปโภคหรือการติดตั้งให้กับ นขต.วพม. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 50,000บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อสนับสนุนงานซ่อมสิ่งก่อสร้างและสาธรณูปโภคหรือการติดตั้งให้กับ นขต.วพม. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 50,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)