วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ เครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 78,400 บาท