วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่าง ๆ (lnnovation) และจ้างทำเว็บไซต์โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะบนฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 งาน เป็นเงิน เป็นเงิน 484,713บาท

จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่าง ๆ (lnnovation) และจ้างทำเว็บไซต์โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะบนฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 งาน เป็นเงิน เป็นเงิน 484,713บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)