วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ ชุดสายพ่วง จำนวน 120 ชุด เป็นเงิน 58,800 บาท

ซื้อ ชุดสายพ่วง จำนวน 120 ชุด เป็นเงิน 58,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)