วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการพัฒนาร่างอาจารย์นิ่ม (Soft Cadever ) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 490,000 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการพัฒนาร่างอาจารย์นิ่ม (Soft Cadever ) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 490,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)