วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ ถังน้ำมัน ขนาด 200 ลิตร ชนิด 18 เกจ จำนวน 100 ถัง เป็นเงิน 229,000 บาท

ซื้อ ถังน้ำมัน ขนาด 200 ลิตร ชนิด 18 เกจ จำนวน 100 ถัง เป็นเงิน 229,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)