วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลื้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของ วพม. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 498,940 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลื้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของ วพม. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 498,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)