วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม นพท./นศพ.วพม. ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 22 ผืน เป็นเงิน 40,000 บาท

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม นพท./นศพ.วพม. ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 22 ผืน เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)