วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและบริการตรวจอุจจาระเพื่อควบคุมและป้องกันโรคปรสิตในลำไส้ สำหรับ ร้อยพล สร.รพ.รร.6 จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 35,000 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและบริการตรวจอุจจาระเพื่อควบคุมและป้องกันโรคปรสิตในลำไส้ สำหรับ ร้อยพล สร.รพ.รร.6 จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 35,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)