วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สาย พธ. โครงการการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (กฝร.พตท.) ประจำปีงบประมาณ 2567เพื่อเพิ่มศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. จำนวน4 รายการ เป็นเงิน 124,800 บาท

ซื้อ สป. สาย พธ. โครงการการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (กฝร.พตท.) ประจำปีงบประมาณ 2567เพื่อเพิ่มศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. จำนวน4 รายการ เป็นเงิน 124,800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)