วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างงานพิธีในโครงการธำรงแบบธรรมเนียมทหาร และปลูกฝังอุดมการ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 6 งาน เป็นเงิน 41,000 บาท

จ้างงานพิธีในโครงการธำรงแบบธรรมเนียมทหาร และปลูกฝังอุดมการ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 6 งาน เป็นเงิน 41,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)