วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำปี 2567-2568 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,000 บาท

จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำปี 2567-2568 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)