วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างทำแฟ้มกระดาษวพม.และข้อความตามแบบ จำนวน 500 เล่ม เป็นเงิน 37,500 บาท

จ้างทำแฟ้มกระดาษวพม.และข้อความตามแบบ จำนวน 500 เล่ม เป็นเงิน 37,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)