วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างทำป้ายทะเบียนสินทรัพย์และป้ายหมายเลขประจำอาคาร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,600 บาท

จ้างทำป้ายทะเบียนสินทรัพย์และป้ายหมายเลขประจำอาคาร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)