วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างพิมพ์หนังสือปาฐกถา เนื่องในวันสถาปนา วพม. ครอบรอบปีที่ 49 จำนวน 300 เล่ม เป็นเงิน 60,000 บาท

จ้างพิมพ์หนังสือปาฐกถา เนื่องในวันสถาปนา วพม. ครอบรอบปีที่ 49 จำนวน 300 เล่ม เป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)