วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างทำโล่ รางวัลการศึกษาสำหรับ นพท./นศพ.วพม.และอาจารย์ จำนวน 20 โล่ 54,000 บาท

จ้างทำโล่ รางวัลการศึกษาสำหรับ นพท./นศพ.วพม.และอาจารย์ จำนวน 20 โล่ 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)