วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม สำหรับใช้ในโครงการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานของวิจัย วพม. จำนวน 6 โครงการ 194,880 บาท ลดราคา 1,217.70 เหลือ 193,662.30 บาท

จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม สำหรับใช้ในโครงการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานของวิจัย วพม. จำนวน 6 โครงการ 194,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)