วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างทำเว็บไซต์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 377,000 บาท

จ้างทำเว็บไซต์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 377,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)