วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างเหมาปรนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสาร (รวมอะไหล่) ประจำอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 311,156 บาท

จ้างเหมาปรนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสาร (รวมอะไหล่) ประจำอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 311,156 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)