วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง สาย ยย. จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 155,575 บาท

ซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง สาย ยย. จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 155,575 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)