วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์/นักเรียนแพทย์ทหาร วพม.