วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Practical Point in Medical Research (PPMR)(อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น)

PPMR การอบรมในหัวข้อ อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น หรือ Practical Points in Medical Research (PPMR) ซึ่งเป็นหัวข้อที่เหมาะสำหรับนักวิจัยที่ต้องการเรียนรู้ปูพื้นฐานการวิจัย รูปแบบการวิจัย (Study design) ต่างๆ เช่น Cross-Sectional Study, Case-Control Study, Cohort Study, Longitudinal  Study และ Systematic Review & Meta-Analysis หรือแม้กระทั่งการให้ความรู้ในการเลือกวิธีการทางสถิติ (Biostatistics Practical Points) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณขนาดตัวอย่างได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม STATA ระยะเวลาอบรม 3 วัน

กดลิ้งค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม: https://www.ordpmk.com/activity/read?id=41