วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อ สนับสนุนงานซ่อมวัสดุไฟฟ้า/วิทยุและประปาให้กับนขต.วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 280,671.25 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่าง ๆ (lnnovation) และจ้างทำเว็บไซต์โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะบนฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 งาน เป็นเงิน เป็นเงิน 484,713บาท

จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและบริการตรวจอุจจาระเพื่อควบคุมและป้องกันโรคปรสิตในลำไส้ สำหรับ ร้อยพล สร.รพ.รร.6 จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 35,000 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการกรองเชื้อจุลชีพและการจัดการปนเปื้อนจุลชีพบนหน้ากาก N95 หลังผ่านการอบก๊าซโอโซนเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 80,000 บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลื้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของ วพม. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 498,940 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลื้อง เพื่